چهارشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۶
Wednesday, 20 September , 2017
منتشر شده در شهریور ۸, ۱۳۹۴

شماره های تماس  واحد های شبکه – رایانه – پرداخت:
۰۲۱-۸۸۵۱۲۴۸۳-۸۸۵۱۲۴۸۲-۸۸۱۷۵۶۵۳
دورنگار:  ۸۸۵۲۵۹۹۹-۰۲۱
پست الکترونیکی : info@fartak.ir
نشانی:خیابان شهید بهشتی، خیابان قنبرزاده، کوچه چهارم، پلاک ۲۸
کد پستی:  ۱۵۳۳۸۱۴۵۵۱